Il-Ħadd 26 ta’ Lulju 2020 – Is-Sbagħtax-il Ħadd matul is-sena A

Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Ġimgħatejn oħra se sssir l-Ewwel Qrara tat-tfal li se jagħmlu l-preċett. It-Tnejn 10 t’ Awwissu għall-bniet u t-Tlieta 11 ta’ Awwissu għas-subien. Il-ħin ikun fil-5.00 pm fil-Knisja Parrokkjali.
  3. Infakkrukom li l-Ħadd li ġej nagħmlu l-Ġabra speċjai għall-parroċċa.
  4. Nitolbu għal ruħ Mansweta Pirrone li mietet matul dawn il-ġranet. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *