Il-Ħadd 2 t’Awwissu 2020, it-Tmintax-il Ħadd matul is-sena A

Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis lejliet  l-Ewwel Ġimgha tax-xahar ser isir adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Minn nhar it-Tnejn ser nerġgħu niftħu l-kappella tal-Adorazzjoni. Importanti li żżommu d-distanza kif inhuma ippustjati s-siġġijiet u tagħmlu s-santizer.  Il-kappella se tkun miftuħa mis-7 am sat-8 pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa u nhar ta’ Sibt mis-7 am sa Nofinhar. Il-Ħadd u festi pubbliċi ma tkunx miftuħa.
  3. Hemm il-ħsieb li nerġgħu nagħmlu lotterija li titla mal-lottu pubbliku. Dawk li huma nteressati li jżommu xi numru partikulari jiġu waqt il-ħin ta’ l-uffiċċju jkellmuna jew jiktbulna isimhom, indirizz, telefon number u numru li jixtiequ u jimpustawhomlna fil-letter box tal-uffiċċju.
  4. Navżaw li t-Tnejn 10 ta’ Awwissu se ssir l-ewwel Qrara tal-Bniet fil-5.00 pm fil-Knisja Parrokkjali filwaqt li dik tas-subien se ssir l-għada t- Tlieta 11 ta’ Awwissu fl-istess ħin. L-Erbgħa 12 t’ Awwissu fis-7.00 pm fil-knisja se ssir laqgha għall-ġenituri li fih titla wkoll il-polza.
  5. Il-Vigarju ħareġ ċirkulari sabiex iħeġġiġna nkomplu nħarsu l-ħajja tagħna u ta’ xulxin billi speċjalment: a) inżommu d-distanza soċjali ta’ żewġ metri (għal dan il-għan ma jistgħux joqgħod persuni f’nofs il-bankijiet ħlief familji), b) nużaw is-sanitizers u c) nisħqu fuq l-importanza tal-użu tal-maskri/visors speċjalment għall-persuni vulnerabbli u anzjani.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *