Il-Ħadd 22 ta’ Settembru 2019 – Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Avvizi

  1. Nhar it-Tlieta ser isir coffee morning . Nitilqu fit-8.45 am. Biljetti mingħand il-helpers.
  2. Nhar l-Erbgħa se ssir l-ewwel  laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani.  Se nibdew bil-quddiesa tat-8.15 am wara niltaqgħu fis-Sala Dun Manwel.
  3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  4. Il-Kummissjoni Festa qed torganizza  ftira night u tombla nhar il-Ġimgħa fis-7.30 pm fis-sala parrokkjali. Biljetti mill-uffiċċju parrokkjali jew librerija.
  5. Nhar il-Ħadd  li ġej fil-quddiesa tad-9.30 am se ssir quddiesa bis-sehem tat-tfal bħala bidu tas-sena skolastika. Fil-quddiesa se jsir it-tberik tat-tfal u tal-basktijiet ta’ l-iskola. It-tfal u l-ġenituri huma mħeġġa li jattendu.
  6. Fl-okkażjoni ta’ egħluq il-25 sena mis-saċerdozju tiegħu, il-Kappillan se jqaddes quddiesa ta’ radd-il ħajr lil Alla nhar il-Ħadd li gej fis-6 pm. Għalhekk il-quddiesa mhux ser tkun fis-6.30 pm imma fis-6 pm.
  7. Il-Kunsill Lokali Ħamrun  se jkun qed jilqa’ r-reġistrazzjoni għat-tilqima tal-influwenza għall-persuni li ghalqu l-55 sena. Din tista’ ssir fl-uffiċċju tal-Kunsilll bejn it-8.30 am u nofsinhar sal-Ġimgha 28 ta’ Settembru.
  8. Il-moviment ta’ Kana qed jistieden operaturi pastorali li jaħdmu fil-qasam tal-familja għal-laqgħa li ser isir il-Ġimgħa li ġej.  Fl-Istitut Kattolika, fis-7 pm.
  9. Din il-ġimgħa ser tibda r-reġistrazzjonijiet tat-tfal tad-duttrina. Għall-bniet issir reġistrazzjoni fl-uffiċċju parrokkjali biss filwaqt li għas-subien trid issir reġistrazzjoni kemm fil-qasam tal-museum u kemm fl-uffiċċju parrokkjali.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *