Il-Ħadd 29 ta’ Settembru – Is-Sitta u għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Avvizi

  1. Fl-okkażjoni ta’ egħluq il-25 sena mis-saċerdozju tiegħu il-Kappillan se jqaddes quddiesa ta’ radd-il ħajr lil Alla għada llejla  fis-6 pm. Għalhekk il-quddiesa mhux ser tkun fis-6.30 pm imma fis-6 pm.
  2. Ix-xahar t’ Ottubru huwa  ix-xahar dedikat lil Madonna tar-Rużarju. Matul il-ġimgħa minn nhar t-Tlieta ir-rużarju jibda jingħad darbtejn kuljum: wara l-quddiesa tas-7.15 am u wara l-quddiesa tas-6.30 pm għal matul ix-xahar ta’ Ottubru.
  3. Nhar it-Tlieta  fil-quddiesa tas-6.30 pm  nagħtu bidu għal sena oħra ta’  ħidma pastorali. Inħeġġu speċjalment  lil membri tal-Kummissjonijiet u għaqdiet tal-parroċċa u lajċi mpenjati biex jattendu, biex flimkien nitolbu l-barka ta’ Alla fuq il-ħidma pastorali li se nwettqu matul din is-sena. Wara, se jiltaqa’ l-Kunsill  Pastorali Parrokkjali  fis-Sala Dun Manwel. Dakinhar ir-rużarju se jingħad fis-6 pm.
  4. Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgha tax-xahar ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Dakinhar ir-rużarju jingħad fis-6:00 pm
  5. Nhar is-Sibt fil-quddies ta’ filgħodu niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Faustina.
  6. Nhar il-Ħadd huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar u issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja.
  7. Fl-okkażjoni tal-50 sena minn mindu beda jsir talb għall-qdusija tal-kleru, nhar is-Sibt 12 ta’ Ottubru ser issir fil-parroċċa tagħna. Din tibda bil-quddiesa  fid-9.00 pm u wara adorazzjoni. Nħeġġukom li tatendu .
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *