Il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018 – Għid il-Ħamsin Sena B

1. Nhar il-Ħadd li ġej se tiġi ċċelebrata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Parroċċa. Din il-ġimgħa se ssir tħejjija b’dawn l-attivitajiet:

Nhar it-Tnejn fis-7.00 pm se jsir is-seminar għall-ġenituri u tfal;

Il-Ħamis se jkun hawn il-qrar għat-tfal fil-5.00 pm fil-knisja parrokkjali.

Il-Ġimgħa fis-7.00 pm se jkun hawn il-prova tal-Ewwel Tqarbina.

Is-Sibt mill-5.30 pm sas-7.00 pm ikun hawn il-qrar għall-ġenituri.

Il-Ħadd Jum il-Preċett: Minħabba li l-quddiesa tal-Ewwel Tqarbina iddum xi ftit iżjed mis-soltu, il-quddiesa ta’ wara toħroġ fil-11.15 am (minflok fil-11.00 am).

2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm fil-Knisja.

3. Fl-okkażjoni tal-festa tal-Pentecoste, nhar il-Ħamis se jsir servizz Ekumeniku bl-Ingliż fil-knisja Anglikana tat-Trinita’, tas-Sliema fis-6.30 pm sabiex nitolbu għall-għaqda fost l-Insara. Kulħadd huwa mistieden.

4. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Joe Sciberras u Turu Lentini.

5. Nhar il-Ħamis se norganizzaw coffee morning b’risq il-parroċċa. Nitilqu minn fejn il-knisja fid-8.45 am. Biljetti mingħand il-helpers.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *