Il-Ħadd 13 ta’ Mejju – Tlugħ is-Sema tal-Mulej Sena B

1. Għada t-Tnejn se jkun hemm laqgħa fiċ-Ċentru, immexxija mill-kooperaturi tal-Museum fis-7 pm. Kulħadd huwa mistieden.

2. Matul din il-Ġimgħa, bħala tħejjija għall-Festa tal-Pentecoste, li se niċċelebraw nhar il-Ħadd li ġej, kuljum fil-quddies, se jkollna ħsibijiet fuq siltiet mill-Innu: Veni Creator Spiritus.

3. Nhar il-Ħamis se jkun hemm l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-5.30 pm fil-Kappella tal-Adorazzjoni.

4. Nhar il-Ħamis ukoll ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm fil-Knisja.

5. Fl-okkażjoni tal-Mother’s Day ser isir ħarġa ta’ ġurnata nhar l-Erbgħa. Biljetti mingħand il-helpers. It-tluq ikun fid-8.45 am.

6. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Indri Cilia.

7. Nitolbu għal ruħ Connie Bonello Bianco u Pauline Galdes li mietu matul dawn il-ġranet. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

8. Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm nagħtu l-awguri lill-ommijiet kollha. Nistiednu lill-ommijiet li hawn preżenti biex wara l-quddiesa jitilgħu biex jieħdu tifkira tal-okkażjoni.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *