Il-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Sena B

1. Nhar it- Tnejn hija l-festa ta’ San Ġużepp. Għall-quddiesa ta’ filgħaxija huma mistiedna b’ mod speċjali dawk kollha li jisimhom għal San Ġużepp.

2. Nhar l-Erbgħa fis-7.00pm P. Richard Grech OFM se jmexxi laqgħa għall-membri kollha tal-parroċċa speċjalment għall-koppji li attendew l-eżerċizzi tar-randan.

3. Nhar il-Ħamis, lejliet il-festa tad-Duluri, se issir Ċelebrazzjoni Penitenzjali bil-possibbiltà tal-qrar. Mill-5.30 sas-6.15 se jkollna ċelebrazzjoni għat-tfal. Infakkru lit-tfal biex iġibu l-karus ta’ l-imħabba magħhom. Mis-6.15 pm sas-7.00 pm ċelebrazzjoni penitenzjali għal kulħadd .Fis-7.00 pm ikollna l-quddiesa. Inħeġġu lil dawk kollha li jistgħu sabiex jersqu għas-sagrament tal-qrar fejn se jkollna numru ta’ saċerdoti disponibbli.

4. Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw il-Festa tad-Duluri. Il-ħinijiet tal-quddies jkunu hekk: fis-6.15; 7.15; 8.15; u quddiesa f’nofsinhar. Filgħaxija jkollna quddiesa fil-5.30 p.m. u wara toħroġ il-Purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri. Kif tidħol l-istatwa fil-Knisja jkollna l-aħħar quddiesa.

5. Nhar il-Ħadd niċċelebraw Ħadd il-Palm. Il-Funzjoni tat-tberik tal-friegħi taż-Żebbuġ u l-palm issir fil-bitħa tas-sorijiet tal-Eġittu fid-9.00 am, wara tibda l-Purċissjoni għall-Knisja parrokkjali.

6. Min-nhar il-Festa tad-Duluri sal-Ġimgħa l-Kbira, is-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika qed iniedi Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju. Ħdejn il-bieb ta’ barra se jkun hemm kaxxa apposta sabiex tkunu tistgħu tagħtu l-kontribuzzjoni tagħkom b’risq dawk li huma fil-bżonn.

7. Fil-weekend li ġej il-Parroċċa se torganizza Cake Sale b’risq Puttinu Cares Foundation. Nistiednu lill-familji sabiex joffru cake jew figolla li jistgħu iġibuhom il-Knisja jew fl-uffiċċju parrrokkjali.

8. Din il-ġimgħa se nitolbu għar-residenti ta’ Triq Dun Edgar Vella .

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *