Il-Ħadd 10 ta’ Marzu 2018

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan,

Sena B

 

1. Nhar it-Tlieta se ssir adorazzjoni mill-Grupp ta’  Talb San Franġisk fis-7 pm fil-Kappella tal-Adorazzjoni.

2. Nhar l–Erbgħa se jsir it-tberik fi Triq Kanonku Bonnici. It-tberik jibda fl-4.30 pm.

3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa.

4. Nhar Ġimgħa fis-7.00 pm se jkun hawn l-aħħar minn 3 laqgħat tal-eżerċizzi għal kulħadd. Il-Predikatur se jkun Fr Stefan Attard. Nhar il-Ġimgħa ukoll se jkun hemm adorazzjoni fil-5.30 pm fil-kappella tal-Adorazzjoni imexxija mill-Grupp Ħniena Divina.

5. Fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-parroċċa din il-ġimgħa se nitolbu għar-residenti ta’  Triq idDuluri.

6. Nhar is-Sibt 24 ta’ Marzu se norganizzaw ‘figolli day’ għat-tfal fejn jiltaqgħu fis-sala Dun Manwel jagħmlu l-figolla. It-tfal huma mitluba jġibu 2 euro li tmur għall-“Puttinu Cares”. Il-figolla jeħduha magħhom id-dar.

7. Bejn il-festa tad-Duluri u Ħadd-il Palm, il-Parroċċa se torganizza Cake Sale b’risq Puttinu Cares Foundation sabiex ngħinu familji li għandhom tfal bil-marda tal-kanċer. Nistiednu lil-familji sabiex joffru cake jew figolla sabiex ikun jista’ jinbiegħ u noffru d-dhul kollu lill-Fondazzjoni. Dawk li jixtiequ jgħinu jistgħu jġibu l-cakes fl-uffiċċju parrrokkjali fil-ħin ta’ l-uffiċċju.

8. Bħal kull sena, it-Tnejn, l-għada tal-Għid, fil-quddiesa tas-6.30 pm se jkollna fostna persuni bi bżonnijiet speċjali u se nagħtuhom figolla kull wieħed. Għalhekk inħeġġukom biex meta tkunu qed taħsbu għall-figolla għall-qrabatkom, taħsbu ukoll f’dawn ħutna. Il-Figolli tistgħu iġġibuhom fl-uffiċċju parrrokkjali jew fis-sagristija.

9. Nhar Il-Ħamis se jsir coffee morning b’risq ta’ Parroċċa. Biljetti mingħand il-helpers.

10. Nhar it-Tlieta 20 ta’ Marzu se mmorru ninviżtaw ir-Redentur ta’ l-Isla. Biljetti mingħand il-helpers.

11. Nitolbu għal ruħ Lorenzo Zammit li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *