Il-Ħadd 14 ta’ Lulju 2019 – Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara il-quddiesa tas-6.30 pm
  2. L-Eċċ. Tiegħu Mons. Joe Galea Curmi, Isqof Awżiljarju, qed jistieden lill-Missjunarji, Saċerdoti, Reliġjużi u lajċi li qegħdin jaħdmu għall-knisja ’l bogħod minn artna għal-laqgħa speċjali li ser issir apposta għalihom nhar  il-Ħamis 18 ta’ Lulju  f’ Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta,  fil-5.00 pm.  
  3. Nhar it-Tlieta ser issir ħarġa għall-Birżebbuġa. Tluq fis-1.30 pm. Biljetti mingħand il-helpers.
  4. Nitolbu għal ruħ Molly Attard li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *