Avviżi – Il-Ħadd 20 t’Awwissu 2023

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  1. Il-parroċċa se torganizza pasta night fil-Euroclub Hotel il-Qawra nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Settembru. Se jkollna it-trasport fis-7 pm minn fejn il-knisja.  Dawk li jixtiequ jibbukkjaw, jgħidu lil-kappillan jew fl-uffiċċju parrokkjali.
  1. Din il-ġimgħa komplew deħlin donazzjonijiet għar-restawr tal-vara titulari tagħna. Kellna 3 ta’ €100,  3 ta’ €50, 2 ta’ €20,  6 ta’ €10 u waħda ta’ €5.  Is-somma li nġabret sa issa hija ta’ €4,905.  Grazzi mill-qalb lil kulħadd.  Inħeġġeġ lil kulħadd biex ikollu sehem minn dan ix-xogħol bżonnjuż li qed isir fuq din ix-xbieha għażiża.
  1. F’għeluq l-44 anniversarju mit-twaqqif tal-Banda Immakulata Kunċizzjoni, se ssir quddiesa fil-pjazza ta’ quddiem il-Każin nhar id-29 ta’ Awwissu fis-7 pm. Nistieden lil kulħadd biex jingħaqad magħna għal din il-quddiesa.  Il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja ma ssirx.  Dak in-nhar se jiġu nawgurati wkoll opri ġodda fil-Każin. U wara jkun hemm ukoll reception.
  1. Nitolbu għal ruħ Ġużeppi Cascun  li miet matul din il-ġimgħa . Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. 
  1.  

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.