Avviżi – Il-Ħadd 12 ta’ Novembru 2023

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Minn għada it-Tnejn se jibda l-booking għall-quddies tal-mejtin tas-sena 2024. Il-booking se jsir it-Tnejn, L-Erbgħa u l-Ġimgħa fid-9:00 am u fl-4:30pm . Infakkru li kull nhar ta’  Tlieta, Ħamis u Sibt ma naċċettawx booking għall-quddies. Min ikun irid quddiesa f’dawn l-ġranet, jista jiftiehem mas-saċerdot li jkun se jqaddes. Importanti li ġġibu bil-miktub għal min tridu il-quddies, d-data u f’liema quddiesa

  2. Nhar l-Erbgħa l-quddiesa tas-6:30 pm tkun b’suffraġju għas-saċertdoti li ħadmu fil-parroċċa tagħna. Importanti nitolbu għas-saċerdoti li ħallewna bħala apprezzament għall-ħidma tagħhom.

  3. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikun hawn l-adorazzjoni.

  4. Matul din il-ġimgħa sal-Ħadd  qed jiġi organizzat bazaar fis-sala Dun Manwel.  Ikun miftuħ bejn 7:45 am sal-11am u mill-5:30 pm  sas-7:00 pm.  Il-Bazaar se jibqa’ miftuħ sa nhar il-Ħadd 19 ta’ Novembru.

  1. Wara l-laqgħa li saret dwar is-saħħa mentali minn Dr.Vella Baldacchino, li fiha saħaq ħafna biex nagħmlu okkażjonijiet soċjali sabiex ngħinu lilna nfusna mentalment, il-Parroċċa flimkien mal-Għaqda mużikali Marija Immakulata, qed torganizza passiġġata għada l-Ħadd. Niltaqgħu fit-3:00 pm ħdejn il-Kazin u nitilqu minn hemm. Kif naslu lura nieħdu ftit te’ / café flimkien. Din tkun siegħa kollox u tkun okkażjoni biex nitkellmu, nimxu u nneħħu t-tensjoni. Kif qal Dr.Vella Baldacchino, huma affarijiet żgħar li jgħinu ħafna.

  2. Is-Sibt u l-Ħadd li ġej 18 u 19 ta’ Novembru se ssir il-ġabra għall-iskejjel tal-Knisja. Nappellaw għal ġenerożita’ tagħkom biex l-iskejjel tal-Knisja jkunu jistgħu ikomplu jaqdu u jġibu ‘l quddiem il-missjoni tagħhom li jedukaw eluf ta’ tfal u żgħażagħ.

  3. Is-Sibt 18 ikollna quddiesa tal-familja. Din tkun il-quddiesa tas-6:30 pm.  Matul l-ewwel parti tal-quddiesa, it-tfal se jidħlu fis-Sala Dun Manwel biex ikollhom l-ispjega adattata għalihom tal-Vanġelu.  Imbagħad jingħaqdu magħna għal kumplament tal-quddiesa. Inħeġġiġkom biex iġġibu t-tfal u nirringrazzjaw lil dawk li offrew li jagħtu servizz matul din il-quddiesa.

  4. Is-Sibt u l-Ħadd 25 u 26 ta’ Novembru se ssir kummiedja fis-sala parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Il-biljett jistgħu jinkisbu billi ċċemplu 79797943 jew email: limħalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personalment.

Tags: No tags

Comments are closed.