Avviżi – Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2023

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikun hawn l-adorazzjoni.

  2. Matul il-ġranet ta’ l-avvent se jkun hemm qfief apposta biex niġbru  ikel  biex intuhom lill-familji fil-bżonn.  Bħal ma sar is-sena l-oħra ma’ dawn se jinġabru wkoll xi ġugarelli li se jitwasslu għand tfal li qegħdin fl-isptar Mater Dei.  L-Għaqda Mużikali tal-Parroċċa tagħna se tferraħ lil dawn it-tfal nhar il-Erbgħa 27 ta’ Diċembru fil-11.00 am u joffrulhom dak li nkunu ġbarna.  Nitolbukom tkunu ġenerużi.

  3. Nhar is-Sibt it-tielet Ħadd tal-Avvent fis-5:45 pm rużarju u fis-6:10 pm nitolbu bis-Salmi.  

  4. Is-Sibt ukoll il-quddiesa tas-6:30 pm se tkun bis-sehem tat-tfal li fiha se nagħmlu l-mixegħla tad-dawl tal-Milied fil-Knisja. Il-quddiesa se tkun waħda ferriħija u se tkun animata mill-Joy Gospel   Wara  l-quddiesa  se nkomplu b’kunċert sabiħ biex nagħtu bidu għan-novena tal-Milied mill-Joy Gospel Singers . Dħul b’xejn.

  5. Wasal Kliem il-Ħajja, nitolbu dawk li soltu jqassmuh jiġu għalih fil-ħinijiet tal-uffiċċju filgħodu.

  6. Il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa qed jagħmel attivita’ ħelwa biex iferrħu t-tfal. Għalhekk  fil-21 ta’ Diċembru, Father Christmas se jiġi d-dar u jqassam ir-rigali lit-tfal tagħkom barra mill-ĦamrunFit -23 ta’ Diċembru jqassam ir-rigali fil-Ħamrun. Min jixtieq jista’ jġib ir-rigali fis-sala Dun Manwel bejn id-9 u s-16 ta’ Diċembru bejn il-5:30 pm u s- 7:30 pm u sibtijiet u Ħdud filgħodu bejn id-9:30 am u 11:30 am . Fit-13 ta’ Diċembru mhux se jkunu miftuħin.

  7. Min jixtieq iġib xi Ponsjetta biex tintrama fil-Knisja nirringrazzjakom ħafna.

  8. Suppost li minn din il-ġimgħa se jibda’ jsir xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-bjut tal-Knisja, speċjalment fuq it-twieqi tal-koppla. L-għajnuna tagħkom hija  meħtieġa u apprezzata ħafna.  Grazzi.

Tags: No tags

Comments are closed.