Il-Ħadd 12 ta’ Novembru 2017

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru, 2017
It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-sena , Sena

1. Nhar it-Tnejn fis-7.00 pm fiċ-Ċentru ta’ l-Irġiel ikun hemm il-laqgħa ta’ tagħlim għal kulħadd minn membru tal-koperaturi tal-MUSEUM.

2. Nhar l-Erbgħa l-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin li ħadmu f’din il-parroċċa.

3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara il-quddiesa ta’ filgħaxija.

4. Minn nhar it-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ġimgħa ser tibda r-reġistrazzjoni tal-Quddies għall-Mejtin għas-sena d-dieħla. Din se tkun mill-4.30 pm ‘l quddiem biss. Biex nevitaw il-queue, kulħadd huwa mitlub jikteb il-lista tal-mejtin tiegħu bid-data u l-ħin tal-quddies li jixtieq. Infakkrukom li fil-ġranet tat-Tlieta, il-Ħamis u s-Sibt ma tista’ ssir ebda intenzjoni.

5. Nhar it-Tlieta 21 ta’ Novembru ċ-Ċentru tal-anzjani ser jorganizza ħarġa bil-quddiesa għas-seminarju, filwaqt li l-Ħamis 23 ta’ Novembru se jsir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa. Biljetti mingħand il-helpers.

6. Fil-Weekend li ġej se ssir il-Ġabra Speċjali għall-Iskejjel tal-Knisja.

7. Nitolbu għal ruħ Pauline Bellizzi li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieh ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *