Il-Ħadd 19 ta’ Novembru 2017

Il-Ħadd, 19 ta’ Novembru, 2017
It-33 Ħadd ta’ matul is-sena, Sena A

1. Nhar il-Erbgħa fis-7 pm ser issir taħdita fis-Sala Dun Manwel għal kulħadd organizzata mill-Azzjoni Kattolika tal-parroċċa bi tħejjija għat-tesserament.
2. Nhar il-Ħamis ikollna Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
3. Nhar il-Ġimgħa fil-quddiesa tas-6.30 pm ikun hawn it-tesserament tal-membri tal-Azzjoni Kattolika.
4. Nhar il-Ġimgħa huwa l-ħames anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons. Arċisqof. Għal dan l-għan se jqaddes quddiesa ta’ ringrazzjament fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fis-6.30 pm li għaliha kulħadd huwa mistieden. Wara se tibda’ tiltaqa’ l-Assemblea Djoċesana bit-tema “l-Evanġelizzazjoni u d-Djakonija” li tibqa’ sejra sas-Sibt filgħodu. F’din l-Assemblea flimkien mal-Arċisqof jiltaqgħu rappreżentanti tal-oqsma differenti tal-knisja Maltija. Nitolbu biex l-Assemblea Djoċesana tħalli l-frott fil-ħidma pastorali.
5. Nhar it-Tlieta iċ-Ċentru ta’ l-anzjani ser jorganizza ħarġa bil-quddiesa għas-seminarju, filwaqt li l-Ħamis se jsir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa. Biljetti mingħand il-helpers.
6. It-Tlieta, L-Erbgħa u l-Ġimgħa ser tkompli r-reġistrazzjoni tal-Quddies għall-Mejtin għas-sena d-dieħla. Dan se tkun mill-4.30 pm ‘l quddiem biss.
7. Nhar il-Ħadd se tiġi ċċelebrata il-Festa ta’ Kristu Re fil-Parroċċa ta’ Santa Venera. Se jkun hemm ċelebrazzjoni tal-Għasar li jibda fil-5 pm immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna. Wara jsir diskors mill-Arċisqof. Mons Arċisqof iħeġġeġ lil dawk li jistgħu jattendu sabiex jieħdu sehem f’din iċ-ċelebrazzjoni.
8. Fil-ġimgħat li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-knisja f’Settembu 2018. Informazzjoni dettaljata tinkiseb mill-istess skejjel tal-Knisja u minn fuq il-website tal-Kurja.
9. Nitolbu għar-ruħ Ġuża Giacomotto u Charles Carbonaro li mietu matul din is-sena. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *