Il-Ħadd 9 ta’ Ġunju 2019 Għid il-Ħamsin – Il-Pentekoste

Avvizi

  1. Nhar il-Ħadd li ġej se tiġi ċċelebrata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Parroċċa tagħna. Għalhekk nhar it-Tnejn fis-7pm se ssir laqgħa għall-ġenituri u tfal fis-sala Parrokkjali. Nhar il-Ħamis se jkun hawn il-qrar għat–tfal fil-5:00 pm fil-knisja parrokkjali. Nhar il-Ġimgħa fis-7.00 pm se jkun hawn il-prova tal-Ewwel Tqarbina. Is-Sibt mill-5.30 pm sas 7:00 pm ikun hemm il-possibilta’ tal-qrar għall-ġenituri. Minħabba li l-quddiesa tal-Ewwel Tqarbina, li tkun fid-9.30 am, iddum xi ftit iżjed mis-soltu, il-quddiesa tal-ħdax ta’ nhar il-Ħadd toħroġ fil-11.15 am.
  2. Nhar it-Tnejn ukoll ikun hawn laqgħa mill-koperaturi tal-Museum fiċ-Ċentru ta’ l-irġiel fis-7:00 pm. Kulħadd huwa mistieden.
  3. Nhar il-Ħamis   ikun hawn l-Adorazzjoni mmexxija mill-Grupp Ħniena Divina  wara l-quddiesa tas-6.30 pm fil-Knisja.
  4. Fl-okkażjoni tal-festa ta’ Pentecoste nhar il-ġimgha fis-6.30 pm fit-teatru tal-Kulleġġ ta’ San Alwiġi, B’Kara  se jsir servizz Ekumeniku li għalih kulħadd huwa mistieden.
  5. Bħala Fundraising għall-Festa Parrokkjali se norganizzaw Pizza Night nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju fis-7.30 pm. Biljetti mingħand il-helpers.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *