Il-Ħadd 8 ta’ Settembru – Solennita’ tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija

Avviżi

  1. Nhar it-Tnejn, fis-7.00 p.m., fiċ-Ċentru Soċjali tal-Irġiel, ser issir laqgħa minn koperatur tal-Museum. Kulħadd huwa mistieden għaliha.
  2. Nhar it-Tlieta filgħodu ser issir ħarġa għal Birżebbuġa.  Nitilqu fid-8.45 a.m. Biljetti mingħand il-helpers.
  3. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa tas-6.30 p.m. ikun hawn l-Adorazzjoni immexxija mill-Grupp Ħniena Divina.
  4. Fl-okkażjoni ta’ Jum Dinji tal-Anzjani, il-Caritas  ser torganizza quddiesa nhar il-Ħamis, fl-10 a.m. fil-Knisja Parrokkjali tal-Mosta. Iċ-Ċentru tal-anzjani se jorganizza trasport għal din l-okkażjoni . Nitilqu fid-9 a.m. Biljetti mingħand il-helpers
  5. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fil-kappella ta’ Sant’Anna iż-Żebbiegħ, l-Imġarr, fid-9.00 p.m.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *