Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018

Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej

Sena Liturġika B

  1. Għada t-Tnejn fis-7.00 pm fiċ-Ċentru tal-Irġiel issir il-Laqgħa għal Kulħadd mill-Koperaturi tal-Museum.
  2.  Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ikun hawn Adorazzjoni  mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
  3. Nhar is-Sibt se ssir l-Adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sant’ Elena Birkirkara.  It-trasport jitlaq minn quddiem il-knisja fit-8.15 pm.
  4. Nhar is-Sibt fil-5.30 pm fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt, l-għarajjes huma mistiedna għall-Quddiesa li fiha se jkollhom l-okkażjoni jiltaqgħu mal-Arċisqof.
  5. L-istrina tal-Parroċċa laħqet it-€3,008 filwaqt li l-Ġabra Speċjali tal-Ħadd li għadda laħqet €1,494. Nirringrazzjaw lil kulħadd.
  6. Il-Museum tal-Bniet jixtieq javża li l-Mużew se jerġa’ jiftaħ it-Tnejn 15 ta’ Jannar.
  7. Nitolbu għal ruħ Victor Galea, Mary Carr u Maryanne Conti li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *