Il-Ħadd 4 ta’ Frar 2018

Il-Ħames Ħadd matul is-sena
Sena Liturġika B

1. Nhar il-Ħamis se jkun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

2. Nhar is-Sibt hija s-Solennita’ ta’ Missierna San Pawl. Dak inhar hija Festa kmandata ghalhekk il-quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fil-quddiesa tad-9.30 am se jkunu mistiedna dawk li jisimhom għal San Pawl.

3. Nhar is-Sibt se ssir l-Adorazzjoni fil-Knisja parrokkjali ta’ Ħ’Attard għall-qdusija tas-saċerdoti. Ikollna t-trasport li jitlaq minn quddiem il-knisja fit-8.15 pm.

4. Nhar l-Erbgħa iċ-Ċentru tal-Anzjani se jorganizza ħarġa bil-quddiesa. Wara se mmorru naraw ukoll il-film “The Shipwreck of Saint Paul” għand iċ-ĊAK Birkirkara. Biljetti mingħand il-helpers.

5. Navżaw li mal-ħarġa tal-FLIMKIEN ta’ Frar qed inqassmu envelop sabiex nibdew nilqgħu d-donazzjonijiet għall-Festa ta’ din is-sena. Fih issibu rendikont finanzjarju tal-Festa li għaddiet. Napprezzaw ħafna l-ġenerożita’ tagħkom.

6. Nitolbu għal ruħ Raymond Vassallo li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *