Il-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019 – Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Infakkrukom li llum il-Ħadd se jsir pellegrinaġġ bl-istatwa tal–Kunċizzjoni minn Bormla għall-Birkirkara.  Għall-ħabta tal-10.15 am il-pellegrinaġġ se  jieqaf  quddiem il-knisja Parrokkjali tagħna u se jsir programm żgħir ta’ talb u kant Marjan. Inħeġġukom li  tattendu .
  2. Nhar l-Erbgħa se ssir laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani wara il-quddiesa tat-8.15 am.
  3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija  imexxijja mill-Grupp tal-Ħniena Divina.
  4. Nhar is-Sibt se jsir talb għall-qdusija tal-kleru fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal-Lija fid-8.00 p.m. Ikun hemm quddiesa u adorazzjoni.
  5. Nitolbu għal ruħ Anna Borg u Paul Borg li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
  6. Infakkrukom li illum hija l-aħħar ġurnata tal-bazaar li qed isir fiċ–ċentru parrokkjali. Inħeġġukom li tmorru tixtru u tgħinu l-knisja.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *