Il-Ħadd 3 ta’ Frar – Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

v

  1. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-adorazzjoni Ewkaristika.
  2. Nhar il-Ħadd hija l-Festa ta’ Missierna San Pawl.  Fil-quddiesa tad-9.30 am se jkunu mistiedna dawk li jisimhom għal San Pawl .
  3. Fl-14 ta’ Frar jaħbat il-100 sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. Għaldaqstant it-Tnejn 11 ta’ Frar ser issir quddiesa apposta għat-tfal. F’din il-quddiesa ser ikollna mima żgħira fuq il-ħajja ta’ Dun Edgar.  Dawk it-tfal li jixtiequ jieħdu sehem f’din il-mima jiġu nhar is-Sibt 9 ta’ Frar fl-10.30 am fil-Knisja Parrokkjali. Nispiċċaw għall-ħabta ta’ 11.30 am. It-tfal li jiġu jingħataw xi ħaġa tajba x’jieħdu magħhom.
  4. Bdew jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja  minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Informazzjoni dettaljata tinkiseb minn fuq il-website tal-kurja.
  5. Nitolbu għall-erwieħ ta’  Joseph Ferro’ u Maria Dalli li mietu matul din il-ġimgħa.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *