Il-Ħadd 29 ta’ Settembru 2020 – Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi

  • Ix-xahar t’Ottubru huwa x-xahar dedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Matul il-ġimgħa minn nhar il-Ħamis ir-rużarju jibda jingħad darbtejn kuljum: wara l-quddiesa tas-7.15 am u fis-6.00 pm li jkun meditat. Wara r-rużarju tingħata l-barka Sagramentali u fis-6.30 pm jkun hemm il-quddiesa. 
  • Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgha tax-xahar fil-quddiesa tas-6.30 pm nagħtu bidu għal sena oħra ta’ ħidma pastorali. Inħeġġu speċjalment lill-membri tal-Kummissjonijiet u l-Għaqdiet tal-Parroċċa u Lajċi mpenjati biex jattendu, biex flimkien nitolbu l-barka t’Alla f’dan iż-żmien partikolari biex jgħinna nwettqu il-ħidma pastorali  matul din is-sena. Wara l-quddiesa jkun hawn l-adorazzjoni.
  • Nhar Il-Ħadd ser issir il-ġabra magħrufa l-Offerta ta’ San Pietru. B’din il-ġabra nkunu qegħdin ngħinu lir-ragħaj tal-Knisja, il-Papa Franġisku, fil-ħidmiet tiegħu ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn speċjalment ma’ dawk milquta minn emerġenza, disastri naturali u gwerer.
  • Nitolbu għal ruħ Victor Sceberras u Ines Falzon li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem …

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *