Il-Ħadd 29 ta’ Novembru 2020 – L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena B

Avvizi

  1. Illum tibda in-novena tal-Immakulata Kunċizzjoni. Matula ser ikollna riflessjonijiet fuq il-ħajja tal-Madonna. Dawn ser jinqraw qabel il-quddiesa tat-8.15 am u qabel il-quddiesa tas-6.30 pm. Filghaxija tingħad ukoll il-Kurunella wara r-rużarju.
  2. Nhar it-Tnejn  fil-quddiesa tas-6.30 pm  ser infakkru il-35 sena mill-wasla tal-Vara tal-Kunċizzjoni fil-Parroċċa tagħna. Għal din il-Quddiesa ġew mistiedna r-reffiegħa kollha li ħadu sehem fil-purċissjonijiet.
  3. Nhar it-Tlieta se jiltaqa’ l–Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7 pm.
  4. Nhar Il-Ħamis  fis 6.30 pm ser ikollna l-quddiesa bis-sehem tal-abbatini tal-Parroċċa. Huma se jġeddu l-wegħdiet tagħhom flimkien mal-ġenituri.
  5. Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar.  Fis-6.30 pm quddiesa u wara Adorazzjoni Ewkaristika.
  6. Nhar is-Sibt fil-5.45pm jingħad ir-rużarju u wara l-kurunella tal-Kunċizzjoni, ħsieb fuq il-Madonna,  fis-6.10 pm ċelebrazzjoni tal-Ewwel għasar u fis-6.30 pm quddiesa.
  7. Fl-okkażjoni tal-festa tal-Immakulata Kunċizjoni se norganizzaw katina ta’ rużarju mid-djar tagħna fil-jum  tal-festa fit-8 ta’ Diċembru.  Dawk li  jixtiequ jieħdu sehem jistghu jagħti isimhom u l-ħin fis-sagrisitja. Nitolbu biex il-Madonna thares u tipprotegi lil Parrocca u d-dinja kollha f’din il-pandemija.
  8. Nitolbu għall-erwieh ta’ William Dimech, Martino Attard u  Emanuela Bartolo li mietu matul dawn il-ġranet.  Agħtihom O Mulej il-mistrieh ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.