Il-Ħadd 22 ta’ Novembru 2020 – L-Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-sena A

Avviżi

Festa ta’ Kristu Re

  1. Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Kristu Re, llejla ser isir ċelebrazzjoni  imexxxija minn Mons. Arċisqof Charles Scicluna, fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid,  fil-5.00 pm.
  2. Nhar il-Ħamis ikun hawn adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  3. Nhar is-Sibt li se nibdew iż-żmien ta’ l-Avvent. Fil-5.45 pm jingħad ir-rużarju fis-6.10  pm jitkanta l-Ewwel għasar u fis-6.30 pm quddiesa .
  4. Nhar il-Ħadd huwa l-Ewwel Ħadd tal-Avvent, kif ukoll nagħtu bidu għan-novena tal-festa liturġika tal-Immakulata Kunċizzjoni. Matul in-novena fis-6.00 pm jinqara ħsieb fuq il-ħajja tal-Madonna, rużarju u kurunella. Fis-6.30 pm quddiesa.
  5.  Nixtiequ ninfurmawkom li ħarġu r-regolamenti għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta. Aktar informazzjoni fuq in-notice board u l-website www.knisja.mt.
  6. Navżaw li l-Ħadd li ġej se ssir il-Ġabra Speċjali biex ngħinu lill-Patrijiet Franġiskani fl-Art Imqaddsa.

Tags: No tags

Comments are closed.