Il-Ħadd 28 ta’ Frar 2021 – It-Tieni Ħadd tar-Randan Sena B

Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm minflok il-Ġimgħa.
  2. Nhar il-Ġimgħa wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir l-ewwel laqgħa ta’ Lectio Divina li fiha nagħmlu riflessjoni u preparazzjoni għall-aħħar tlett iħdud tar-Randan.
  3. Nhar is- Sibt, fis-5.45 pm  ikun hawn Via Sagra, fis-6.10 pm jitkanta lEwwel Għasar u fis-6.30 pm quddiesa.
  4. Nhar il-Ħadd issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal- knisja.
  5. Għal matul ir-randan, minn din il-ġimgħa se nibdew niġbru preserves u donazzjonijiet għad-Dar tal-Providenza. Kull donazzjoni hija apprezzata. Id-Donazzjonijiet se jitieħdu d-Dar tal-Providenza l-għada tal-Għid.
  6. Il-Ġabra speċjali li għamilna għas-Seminarju laħqet is-somma sabiħa ta’ € 1,002. Grazzi lil-kulħadd.
  7. Nixtiequ navżaw li għad hawn diversi tfal li qegħdin fis-sena tal-preċett li se jsir fit-30 ta’ Mejju u  li għadhom mhumiex reġistrati fil-parroċċa. Importanti li din issir mhux iktar tard mil-ġimgħa li ġejja.
Tags: No tags

Comments are closed.