Il-Ħadd 27 ta’ Jannar 2019 – It-Tielet Ħadd matul is-Sena C


  1. Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, jkollna Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30 pm
  2. Nhar is-Sibt niċċelebraw il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej (il-Kandlora). Fit-8.15 am ikollna quddiesa biċ-ċerimonja tat-tberik tax-xemgħa .
  3. Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Frar se ssir ħarġa għall-Knisja Santa Marija tal-Anġli Baħar ic-Ċagħaq, organizzata mis-Social Club tal-anzjani.  Biljetti mingħand il-helpers.
  4. Navżaw li mal-ħarġa tal-Flimkien ta’ Frar qed inqassmu envelop sabiex nibdew nilqgħu d-donazzjonijiet għall-Festa ta’ din is-sena; fih issibu r-rendikont finanzjarju tal-Festa li għaddiet. Napprezzaw ħafna l-ġenerożita’ tagħkom.
  5. Nhar il-Ħadd huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, ikollna il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *