Il-Ħadd 24 ta’ Marzu 2019 – It-Tielet Ħadd tar-Randan

Avviżi

  1. Nhar l–Erbgħa se jsir it-tberik fi Triq  Lord Byron u Triq Adelaide Cini.  It-tberik jibda fl-4.30 pm.
  2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa.
  3. Mit-Tnejn sal-Ġimgħa se jkun hemm l-eżerċizzi għal kulħadd fil-knisja ta’ San Franġisk fis-6.30 pm. Predikatur: Patri Richard Grech OFM.
  4. Navżaw ukoll li mit-Tnejn 1 t’April se jkollna l-eżercizzi għal kulħadd li se jmexxihom is-superjur Joe Fenech. Minħabba x-xogħolijiet fil-Knisja se jkollna dan il-programm li se jsir fis-Sala Dun Manwel: Fir-8.10 am Rużarju u fit-8.30 am jkollna l-priedka (flok fid-9.00 am).
  5. Bħal ma sar dawn l-aħħar snin ser terġa ssir l-Ikla bi tradizzjoni Lhudija nhar is-Sibt 13 ta’ April fit-7.30 pm. Għal aktar dettalji u biljetti mill-uffiċċju parrokkjali jew fil-librerija.
  6. Tlett ġimgħat oħra l-Parroċċa se torganizza Cake Sale b’risq Puttinu Cares Foundation sabiex ngħinu familji li għandhom tfal bil-marda tal-kanċer. Nistiednu lill-familji sabiex joffru cake sabiex ikun jista’ jinbiegħ f’Ħadd il-Palm u noffru d-dhul kollu lill-Fondazzjoni.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *