Il-Ħadd 22 t’April 2018 – Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid Sena B

1. It-tberik tal-Familji:

It-Tnejn: Triq l-Orsolini

It-Tlieta: Triq Mimosa,

L-Erbgħa: Triq Joe Sciberras,

Il-Ġimgħa: Triq Danny Cremona u Triq Turu Lentini.

2. Nhar it-Tnejn se ssir laqgħa ta’ tagħlim fuq l-Ewkaristija fis-7 pm fis-Sala Dun Manwel. Mistieden kulħadd, speċjalment dawk li jattendu l-kappella tal-adorazzjoni.

3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

4. Ser issir ġimgħa ta’ Tagħlim mit-Tnejn sal-Ġimgħa, miftuħa għal kulħadd fil-Museum tal-Bniet ta’ Triq Villambrosa, fis-7.15 pm.

5. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Ġuże’ Maria Camilleri.

6. Nhar il-Ħamis se norganizzaw coffee morning b’risq il-parroċċa. Nitilqu minn fejn il-knisja fid-8.45 am. Biljetti mingħand il-helpers.

7. Kif qed taraw ħriġna l-istatwa tal-Madonna bi preparazzjoni għax xahar ta’ Mejju.  Quddiemha poġġejna formoli sabiex dawk li jixtiequ, jiktbu talba lill-Madonna. Din it-talba tistgħu titfugħha fil-kaxxa li hemm quddiemha. Persuna mill-parroċċa li sejra Lourdes se tieħu dawn l-intenzjonijiet u se tippreżenthom fil-Grotta ta’ Lourdes fit-8 ta’ Mejju.

8. Il-ġabra speċjali għall-Karita’ li għamilna ġimgħa ilu telgħet €678. Nirringrazzjaw lil kulħadd.

9. Nitolbu għal Tony Mifsud li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih, O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

10. L-Isqfijiet Maltin Charles Scicluna u Mario Grech qed jistednuna sabiex ningħaqdu magħhom għal Mixja favur il-ħajja li se ssir għada l-Hadd fl-4.00 pm u li se tibda minn quddiem Kastilja u tkompli lejn il-Parlament.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *