Il-Ħadd 21 ta’ Jannar 2018

Il-Ħadd 21 ta’ Jannar, 2018
It-Tielet Ħadd matul is-sena

Sena Liturġika B

1. Għada t-Tnejn fis-7 pm fis-sala Dun Manwel se ssir laqgħa għal dawk li jattendu l-Kappella tal-Adorazzjoni.
2. Nhar l-Erbgħa ser issir ħarġa bil-quddiesa organizzata miċ-Ċentru tal-anzjani għall-knisja ta’ Santa Maria tal-Anġli Baħar ic-Ċaghaq. Biljetti mingħand il-helpers.
3. Nhar il-Ġimgha se jsir HEALING SERVICE minn Dr John fil-knisja tagħna fis-7.30 pm. Kulħadd mistieden.
4. Fl-okkażjoni tal-50 sena tal-parroċċa se titqassam xbieha tal-Madonna tal-Kunċizzjoni li tibqa’ għall-ġimgħa f’kull dar, imbagħad fil-ġimgħa ta’ wara tgħaddi f’dar oħra bl-għajnuna tal-helpers tagħna. Għalhekk nitolbukom li taċċettaw din ix-xbieha fid-dar tagħkom u titolbu ir-rużarju bħala familja.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *