Il-Ħadd 2 ta’ Ġunju 2019 – Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Avviżi

  1. Matul din il-Ġimgħa, bħala tħejjija għall-Festa ta’ Għid il-Ħamsin, li se niċċelebraw nhar il-Ħadd li ġej, kuljum fil-quddies, se jkollna ħsibijiet fuq siltiet mill-Innu lill-Ispirtu s-Santu – Veni Creator.
  2. Nhar it-Tlieta se jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7 pm fis-sala Dun Manwel.
  3. Nhar it-Tlieta se norganizzaw ħarġa għall-Birżebbuġa. Tluq fis-1.30 pm.
  4. Nhar l-Erbgħa bi preparazzjoni għall-Festa ta’ Għid il-Ħamsin ser issir adorazzjoni fil-kappella mill-Grupp San Franġisk fis-6.45 pm.
  5. Nhar il-Ħamis, iċ-Ċentru tal-anzjani se jorganizza ħarġa għall-Għawdex. Nitilqu fis-7 am .  Dettalji u biljetti mingħand il-helpers.
  6. Nhar il-Ġimgha hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Peress li hija festa pubblika ma jkunx hawn adorazzjoni. Għalhekk inħeġġukom li tattendu l-adorazzjoni li ser issir nhar l-Erbgħa fil-kappella.
  7. Nitolbu għar-ruħ Jane Borg, Hilda Borg u Kevin Sciberras li mietu matul dawn il-ġranet.  Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *