il-Ħadd 18 ta’ Frar 2018

L-Ewwel Ħadd tar-Randan,

Sena B

1. Nhar it-Tnejn, se ssir quddiesa fil-5.30 pm. fejn fiha se nlaqqgħu lit-tfal kollha tad-duttrina flimkien mal-ġenituri fejn se nqassmulhom il-Karus tal-Imħabba biex fih ipoġġu l-offerti tagħhom, frott tas-sagrifiċċju tar-Randan. Dak li jinġabar minn dawn il-karusijiet se jmur għad-Dar tal-Providenza. Fis-6.30 pm ssir il-Via Sagra. Fis-7.00 pm ikun hawn l-eżerċizzi tal-miżżewġin Il-Predikatur se jkun P. Richard S. Grech Provinċjal tal-Franġiskani.

2. L-Erbgħa jkun hemm il-laqgħa tas-social Club fis-Sala Dun Manwel wara l-quddiesa tat-8.15 am. Nhar l-Erbgħa wkoll se naghtu bidu għat-tberik tal-Familji ta’ Triq Ġuze Pace u Triq Pace Forno. Nibdew fl-4.30pm.

3. Navżaw li qed jinġabru l-envelopes għall-ewwel ġabra tal-Festa. Tistgħu iġġibuhom fis-sagristija jew fl-uffiċċju Parrokkjali.

4. Fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-parrocca din il-ġimgħa se nitolbu għar-residenti ta’ Triq Alexander.

5. Navżaw li s-sibt u l-Ħadd li ġejjin se nagħmlu l-Ġabra speċjali għas-Seminarju.

6. Nitolbu għal ruħ Joseph Storace li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *