Il-Ħadd 17 ta’ Novembru 2019 – It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Nhar l-Erbgħa ċ-Ċentru tal-anzjani ser jorganizza ħarġa u attivita’ soċjali b’quddiesa fi-Kappella tal-Providenza fis-Siġġiewi. Biljetti mingħand il-helpers. Nitilqu fid-8.45 am minn fejn il-knisja.
  2.  Nhar l-Erbgħa l-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin li ħadmu f’din il-parroċċa.
  3.  Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  4.  Nhar il-Ħamis 28 ta’ Novembru, lejliet in-novena tal-Kunċizzjoni, ser jsir pellegrinaġġ “Aux flambeaux” bl-inkwatru tal-Madonna ta’ Pinu mingħand il-Patrijiet Franġiskani sal-Parroċċa fil-5.30 pm li se jgħaddi minn Triq il-Franġiskani, Lord Byron, Barth, Ġużè Pace, u Manwel Magri. Fis-6.30 pm issir quddiesa.
  5.    Nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru, fl-okkażjoni tal-festa liturġika tal-Kunċizzjoni, se norganizzaw ikla familjari f’12.00 pm. Biljetti jinkisbu mingħand il-helpers u mil-librerija u mill-uffiċċju parrokkjali.
  6.    Fin-notice board issibu dettalji fuq l-applikazzjonijiet għall-iskejjel tal-knisja għas-sena d-dieħla.
  7.     Il-ġabra għall-Missjoni li għamilna fil-parroċċa laħqet €1,904 (€924 mill-ġabra speċjali u €980 mill-envelopes). Nirringrazzjaw lil kulħadd.
  8.      Nhar it-Tlieta u l-Erbgħa li ġejjin bejn l-4.30 pm u s-5.45 pm se jsir il-booking tal-quddies għas-sena d-dieħla.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *