Il-Ħadd 15 ta’ Ottubru 2017

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-sena
Sena A

1. Nhar it-Tnejn ser ssir laqgħa ta’ tagħlim fuq l-Ewkaristija fiċ-Ċentru ta’ l-Irġiel fis-5.45 pm. Kulħadd huwa mistieden, speċjalment dawk li jiffrekwentaw il-kappella tal-Adorazzjoni. Imexxi Mons. Dun Ġużepp Mifsud Bonnici.

2. Nhar it-Tlieta se ssir laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani wara il-quddiesa tat-8.15 am.

3. Nhar il-Ħadd li ġej hija l-Ġurnata Missjunarja. Għalhekk il-ġbir kollu se jmur għall-Missjoni tal-Knisja Kattolika. Infakkarkom ukoll fl-envelopes li tqassmu fid-djar tagħkom li se jinġabru minn dawk li jqassmulkom il-fuljett jew inkella iġġibuhom il-Knisja jew l-uffiċċju parrokkjali.

4. Mill-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru se jkollna l-bazaar tal-parroċċa. Tistgħu tgħinu billi iġġibu xi preserves u tpoġġuhom fil-qfief li hemm fejn il-bibien.

5. Fil-velja tal-Milied nixtiequ ħafna s-sehem tat-tfal. Dawk it-tfal li jixtiequ jieħdu sehem iħallu isimhom fis-sagristija jew jinfurmaw lill-katekisti.

6. Navżaw li d-djoċesi għadha kemm temmet l-istħarriġ fuq il-ħajja ta’ qdusija ta’ Patri Avertan Fenech, Karmelitan u b’hekk tkun tista’ tinfetaħ il-kawża għall-beatifikazzjoni. B’radd il-ħajr lil Alla fl-1 ta’ Novembru fil-5.00 pm se ssir iċ-ċerimonja tal-għeluq tal-inkjesta Djoċesana u wara quddiesa solenni fil-Konkattidral ta’ San Ġwann.

7. Nitolbu għal ruħ Alfred Debattista li miet din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

il-Kappillan.
15 ta’ Ottubru, 2017

 

A A

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *