Il-Ħadd 14 ta’ Jannar 2018

It-Tieni Ħadd matul is-Sena

Sena Liturġika B

  1. Nhar it-Tlieta se jkun hawn Adorazzjoni fil-Kappella tal-Adorazzjoni, organizzata mill-Grupp ta’ Talb ta’ San Franġisk fis-7.00 pm.
  2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  3. Navżaw li bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar, il-Knisja se tiċċelebra Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda tal-Insara. Għal din l-okkażjoni nhar il-Ħamis li ġej fis-6.30 pm se jsir Servizz Ekumeniku Djoċesan immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna. Kulħadd huwa mistieden.
  4. Nhar il-Ħamis se norganizzaw Coffee Morning b’risq il-Parroċċa. Biljetti mingħand il-helpers.
  5. Nhar it-Tnejn, 22 ta’ Jannar fis-7.00 pm fis-sala Dun Manwel se ssir laqgħa għal dawk li jattendu l-Kappella tal-Adorazzjoni. Imexxi il-laqgħa Dun Ġużepp Mifsud Bonnici.
  6. Nhar l-Erbgħa 24 ta’ Jannar se ssir ħarġa bil-quddiesa organizzata miċ-Ċentru tal-Anzjani għall-Knisja ta’ Santa Marija tal-Anġli, Baħar-iċ-Ċagħaq. Biljetti mingħand il-helpers.
  7. Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Jannar se jsir Healing Service  minn Dr. John fil-Knisja tagħna fis-7.30 pm. Kulħadd huwa mistieden.
  8. Nitolbu għal ruħ Alfons Genovese, Rita Zammit, Rita Formosa, Mary Bartolo u Paula Dimech li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *