Il-Ħadd 13 ta’ Settembru 2020 – L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avvizi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  1. Nixtiequ navżaw li s-Sagrament tal-Griżma din is-sena se jiġi amministrat nhar il-Ħadd 25 t’Ottubru fil-quddiesa tad-9:30 am.  Importanti ħafna li l-ġenituri jirreġistraw it-tfal tagħhom fl-uffiċċju Parrokkjali u jġibu magħhom: a) il-permess tal-Parrini, b) iċ-ċertifikat tat-twelid tat-tfal u c) iċ-ċertifikat tal-magħmudija jekk ma jkunux tgħammdu f’din il-parroċċa.
  2. Il-Ġabra speċjali li għamilna l-ġimgħa li għaddiet għall-Alarm tal-Knisja laħqet is-somma ta’ €500 euro. Nirringrazzjawkom. 
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *