Il-Ħadd 11 t’Ottubru 2020 – It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Nhar il-Ħadd li ġej se niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja. Għalhekk il-ġbir kollu ta’ nhar il-Ħadd li ġej se jmur għall-Missjoni tal-Knisja Kattolika.
  3. Nhar it-Tnejn 19 t’Ottubru fil-5.30 pm se nagħmlu quddiesa għall-bniet kollha li jattendu l-Museum. Wara ikun hemm il-quddiesa tas-6.30 pm.
  4. Nhar it-Tlieta 20 t’Ottubru fil-5.30 pm se norganizzaw quddiesa għas-subien kollha li jattendu l-Museum. Wara dawn il-quddies se ninfurmaw lill-genituri kif se jsir il-katekiżmu din is-sena. Wara ikun hemm il-quddiesa tas-6.30 pm
  5. Nitolbu għal ruħ John Cauchi u Joseph Mugliett li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *