Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru

It-Tieni Ħadd ta’ Avvent,

Sena Liturġika B

1. Għada t-Tnejn, fis-7.00 p.m., fiċ-Ċentru Soċjali ta’ l-irġiel, se ssir il-laqgħa għal kulħadd minn Koperatur tal-Museum.
2. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni  Ewkaristika fis-7 pm immexxija mill-Grupp Ħniena Divina.
3. Minn nhar il-Ġimgħa tibda’ n-novena tal-Milied. Fis-6.00 pm ikun hawn rużarju, kurunella tal-Bambin Ġesu u quddiesa bi ħsieb qasir.
4. Se nixtru kwantità ta’ ponsietti biex inżejnu l-artal u l-Knisja għall-ġranet tal-Milied. Dawk li jixtiequ jgħinu jistgħu jagħtu donazzjoni ta’ €3 għal kull ponsjetta.
5. Nhar il-Ġimgħa se jsir Choir Singing mit-tfal, b’risq il-Missjoni fi Pjazza Kappillan Muscat. It-tfal li jixtiequ jieħdu sehem mitlubin jiġu l-Uffiċċju Parrokkjali fl-4.15 pm fejn se jingħataw kostum apposta.
6. Nhar it-Tlieta 19 ta’ Diċembru u l-Erbgħa 20 ta’ Diċembru, se jkollna l-Father Christmas li se jqassam ir-rigali lit-tfal tal-Parroċċa. Min irid iwassal ir-rigali tiegħu b’dan il-mod huwa mitlub li jġibhom fis-Sala Dun Manwel bejn il-11 u t-18 ta’ Diċembru bejn il-5.30 pm-8.00 pm.
7. Mal-fuljett ta’ Diċembru tqassam l-envelope tal-Istrina biex tgħinu fl-ispejjeż tal-Parroċċa. Nirringrazzjawkom għall-ġenorożita tagħkom.
8. Armajna siġra tal-Milied u fiha dendilna 50 dekorazzjoni ikkuluriti li jirrapprezentaw il-50 sena bħala parroċċa. Nixtiequ ninvolvu l-parruċċani, speċjalment it-tfal sabiex inpoġġu xi ħaġa tal-ikel li wara l-Milied se jingħataw lit-tfal tal-Istitut ta’ Fra Diegu. L-ikel jista’ jitħalla f’ qoffa fejn il-bieb tal-Knisja.

9. Nitolbu għal ruh John Portelli u Antonia Tabone li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *