Il-Ħadd 1 ta’ Marzu 2020 – L-Ewwel Ħadd tar-Randan Sena A

                         

Avvizi

  1. Nhar it-Tnejn il-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun fil-5.30 pm bis-sehem tat-tfal li jattendu id-dutrina flimkien mal-ġenituri tagħhom. Dakinhar it-tfal jingħataw il-karus ta’ mħabba  ħalli l-flus li jinġabru jingħataw lid-Dar tal-Providenza.  Wara l-quddiesa ikun hawn il-Via Sagra.
  2.  Nhar it-Tnejn  ukoll, ikun hawn l-eżerċizzi tal-miżżewġin fis-7.00 pm. Il-Predikatur se jkun Mons. Charles Attard, Direttur tal-Moviment ta’ Kana.
  3. Nhar l-Erbgħa ikun hawn il-laqgħa taċ-ċentru ta’ l-anzjani wara l-quddiesa tat-8.15 am.
  4. Nhar l-Erbgħa wkoll se nagħtu bidu għat-tberik tal-Familji ta’ Triq Villambrosa. Nibdew fl-4.30 pm.
  5. Matul ir-Randan, kull nhar ta’ Sibt, fis-5.45 pm ikollna l-Via Sagra, fis-  6.10 pm jitkanta lgħasar u fis-6.30 pm quddiesa.
  6. Bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja ghandu jsir biss fl-idejn u mhux fil-ħalq.
  7. Infakkru lil dawk li għadhom ma ġabux l-envelope tal-Festa sabiex jew iħalluh fis-sagristija jew fl-uffiċċju parrokkjali.
  8. Nitolbu għal ruħ Frankie Farrugia li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *