Il-Ħadd 1 ta’ Lulju 2018 Festa Titulari Immakulata Kunċizzjoni

1. Illum Jum il-Festa. Inħeġġukom biex tattendu għall-quddiesa tal-Festa li tkun fit-8.30 a.m., immexxija minn Mons. Hector Scerri. Dak inhar, il-quddiesa tad- 9.30 am ma ssirx. L-aħħar quddiesa tkun fil-11.00 am.

2. Filgħaxija, l-quddiesa tibda’ fis-6.00 p.m. Fis-7.00 p.m. toħroġ il-Purċissjoni, li tkun immexxija minn Mons. Hector Scerri. Fl-ewwel parti tal-purċissjoni ser ngħidu flimkien it-talba tar-Rużarju. Inħeġġu lil kull min jista’ sabiex jingħaqad magħna ħalli nitolbu flimkien bħala komunita’. Fl-10.15 pm, fi tmiem il-purċissjoni, ssir tislima lill-Madonna quddiem il-Knisja u wara tingħata l-barka Sagramentali. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jiġi jilqa’ l-Madonna quddiem il-knisja.

3. Nhar it-Tnejn, fis-6.30 pm ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr bis-sehem ta’ dawk kollha li taw sehemhom fl-organiżżazzjoni tal-Festa Parrokkjali.

4. Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikun hawn l-adorazzjoni wara il-quddiesa ta’ filgħaxija.

5. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa , in-Nigret , ir-Rabat fid-9.00 pm. Ikollna t-trasport li jitlaq minn fejn il-knisja fit-8.15 pm.

6. L-Azzjoni Kattolika tavża li fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Mikiel tal-Qaddisin kollha, patrun tal-marda bil-kanċer ser isir quddiesa u talb nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Lulju fis-6.30 pm fil-knisja ta’ San Pawl il-Belt. Fis-5.45 pm jitlaq pellegrinaġġ minn fejn kastilja sal-Knisja ta’ San Pawl. Il-pubbliku huwa mistieden.

7. Nhar it-Tlieta se ssir ħarġa għal Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *