Avviżi – Il-Ħadd 8 t’Ottubru 2023

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija u wara tingħata l-barka.

  2. Nhar il-Ħamis ukoll ikun hawn it-talb tal-Ħniena Divina fil-kappella tas-Sagrament fid- 9.30 am.

  3. Bħala parti mill-Jum Dinji għas-saħħa mentali, nhar il- Ġimgħa ser issir laqgħa nteressanti fuq is-Saħħa Mentali fis-Sala Parrokkjali fis-7.00 pm. Il-kelliem se jkun Dr Vella Baldacchino, Kummissarju għas-Saħħa Mentali . Kull min jattendi jingħata ċertifikat ta’ attendenza.

  4. Ser isir ftira night nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru fis-sala parrokkjali fis-7 pm . Min hu interessat jagħti ismu fis-sagristija.

  5. Il-Ħadd li ġej se jkun possibbli li tagħmlu żjara fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana bejn it-8.30 am u t-8.00 pm. Hemmhekk se jkun hemm wirja unika f’dak li kien ir-refettorju, jiġifieri l-post fejn kienu jieklu. Kulhadd huwa mistieden. Se jsiru diversi attivitajiet matul il-ġurnata: quddiesa, kuncert fuq l-arpa u żjajjar ggwidati fil-postijiet fejn soltu ma jkunx aċċessibbli għall-pubbliku.  Kulħadd hu mistieden.

  6. Is-Sibt u l-Ħadd 25 u 26 ta’ Novembru se ssir kummiedja fis-sala parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Din se ssir minn grupp ta’ atturi mill-Mosta u jisimha: L-IMĦALLEF TAL-PRESEPJI.  Il-biljetti jistgħu jinkisbu billi ċċemplu 79797943 jew email: limhalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personali.

Tags: No tags

Comments are closed.