Avviżi – Il-Ħadd 7 ta’ Jannar 2024

Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar il-Ħamis ikun hemm it-talb tal-Ħniena Divina fid-9:15 am fil-kappella u jkun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

  2. Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar ikollna ftira night fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.

  3. Fuq in-notice board ta’ wara l-antiporta hemm xi ritratti tal-ħsara li hemm fuq il-bejt u l-koppla. Ix-xogħol qiegħed isir u miexi ġmielu.  Ġie ukoll il-perit biex isegwi kif qed isir ix-xogħol. Nitlobkom sabiex tgħinuna għax jekk ma nieħdux ħsieb barra, żgur li ma nistgħux nagħmlu xogħol fuq ġewwa.  Grazzi mill-qalb.

  4.  Fuq in-notice board hemm ukoll l-irċevuta tas-somma li tajna bħala Parroċċa lid-Dar tal-Providenza. Is-somma kienet ta’ €1500 u mort jiena personalment biex ngħaddihielhom.  Irrid nesprimi l-gratitudni ta’  Dun Martin Micallef għall-ġenerożita tagħkom.

  5. Nitolbu għal ruħ Doris Borg u Mario Farrugia li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.