Avviżi – Il-Ħadd 4 ta’ Frar 2024

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 

  1.  Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6:30 pm.

  2. Nhar is-Sibt  hija s-Solennita’ tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Hemm l-obbligu tal-quddies.  Navżaw li l-quddies ikun bħal tal-Ħadd.  Fil-quddiesa tad-9:30 am  mistiedna b’mod speċjali l-parruċċani li jisimhom għal San Pawl.

  3. Kull tieni Sibt tax-xahar fis-6 pm qed issir il-quddiesa u adorazzjoni b’talb specċali għall-vokazzjonijiet fil-kappella tas-Seminarju ir-Rabat. Għalhekk nhar is-Sibt 10 ta’ Frar ser ikun hemm rużarju fil-5:30 pm u fis-6:00 pm quddiesa, Fis-6:45 pm adorazzjoni u barka. Wara ikun hemm ħin ta’ komunjoni. Tajjeb li nagħfru l-bżonn li nitolbu lill-Mulej biex jibgħat aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħu.

  4. Nhar it-Tlieta 13 ta’ Frar se jiġi organizzat coffee morning fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.

  5. Is-Superjur jixtieq javza li se jsiru 2 laqgħat għall-ġenituri tat-tfal subien. Waħda nhar il-Ħamis 8 ta’ Frar (il-Ħamis li ġej).  Din se tkun għall-ġenituri tat-tfal minn year 2 sa year 5 tal-iskola.  U laqgħa oħra il-Ġimgħa 9 ta’ Frar għall-ġenituri tat-tfal minn year 6 sa year 8.  Dawn se jkunu fis-7:00 pm fil-Museum tas-subien.

  6. Inħeġġeġ sabiex inżommu l-indafa fil-Knisja. Grazzi għall-helpers, il-Knisja tagħna hi waħda nadifa.  Imma issa rridu nkunu aħna li nibżgħu għaliha.  Qed insibu tissues, chewing gum u karti tal-ħelu f’ħafna bankijiet.  Daqxejn attenzjoni u għajnuna minn naħa ta’ kulħadd, tgħin biex inżommu ambjent nadif u xieraq għad-Dar ta’ Alla. 

Tags: No tags

Comments are closed.