Il-Ħadd 8 ta’ Mejju 2022 – Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

AVVIŻI

                         

  1. Nhar it-Tlieta nkomplu bit-tberik tal-Familji: it-Tlieta nbierku Triq Nuzzo; l-Erbgħa filgħodu fid-9.00 am Triq Villambrosa (numri bil-fard biss) u filgħaxija Triq Villambrosa (numri biż-żewġ); il-Ħamis fid-9.00 am filgħodu Sqaq nru. 1 fi Triq id-Duluri u Sqaq il-Għajn; u l-Ġimgħa filgħaxija Triq Indrì Cilia.
  2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  3. Nitolbu għal ruħ Mary Farrugia u Frank Briffa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.
  4. Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm nagħtu l-awguri lill-ommijiet kollha. Nistiednu lin-nisa li hawn preżenti biex wara l-quddiesa jitilgħu biex jieħdu tifkira tal-okkażjoni.
Tags: No tags

Comments are closed.