Il-Ħadd 6 ta’ Marzu 2022 – L-Ewwel Ħadd tar-Randan Sena Ċ

  1. Nixtiequ navżaw li minn nhar it-Tnejn, mit-Tnejn sal-Ġimgħa fi żmien ir-Randan kollu,  il-quddiesa tas-6.15 am se tibda tkun fis-6.00 am.  Wara l-quddiesa, fis-6.25 am, se jibda’ jkun hawn talb tal-Lawdi mill-membri tal-Mixja Neokatekumenali li għalih kulħadd ikun mistieden.
  2. Nhar it-Tnejn fis-6.00 pm(flok fis-6.30 pm) se jkun hawn Quddiesa għat-Tfal kollha. Se nqassmu l-Karus ta’ Mħabba u Kalendarju tat-Tfal għal matul ir-Randan. Wara fis-7.00 pm jibda’ l-kors ta’ eżerċizzi tar-Randan b’enfażi fuq il-familja. Il-Predikatur se jkun Fr Noel Vassallo
  3. Nhar is-Sibt, fis-5.45 pm ikun hawn Via Sagra, fis-6.10 pm jitkanta lgħasar u fis-6.30 pm quddiesa.
  4. Il-Caritas qed tiġbor fondi għall Ukrajna. Min jixtieq jagħmel donazzjoni jista’ jgħaddiha lil Caritas jew lil parroċċa.
  5. Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Marzu ser issir laqgħa soċjali fis-sala parrokkjali fis-7 pm. Biljetti mingħand il-helpers
  6. Nitolbu għal ruħ Anna Laus u Elsie Casapinta li mietu matul din il-ġimgħa.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.