Il-Ħadd 6 ta’ Frar 2022 – il-Ħames Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis hija s-Solennita’ tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Navaw li l-quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fil-quddiesa tad-9.30 am ġew mistiedna membri tal-Parroċċa li jisimhom għal San Pawl.
  2. Nhar il-Ġimgħa huwa Jum il-Morda u l-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Għal din l-okkażjoni se niċċelebraw quddiesa għall-anzjani fid-8.15 am. Wara, l-anzjani huma mistiedna jidħlu fis-Sala Dun Manwel.
  3. Infakkru lill-ġenituri li għandhom it-tfal għall-Preċett, li se jiġi ċċelebrat nhar il-Ħadd 12 ta’ Ġunju, fil-quddiesa tad-9.30 am. Importanti li l-ġenituri jirreġistraw lit-tfal fl-uffiċċju parrokkjali kemm jista’ jkun malajr.
  4. Nhar it-Tlieta 15 ta’ Frar fid-9.00 am se norganizzaw attivita’ soċjali fis-Sala Parrokkjali. Biljetti mill-helpers jew l-uffiċċju parrokkjali.
  5. Nitolbu għal ruħ, Francis Sciortino li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.