Il-Ħadd 30 ta’ Mejju 2021 – Solennita’ Trinita’ Qaddisa

AVVIZI

  1. Minn nhar it-Tnejn nagħtu bidu għall-Ġimgħa Ewkaristika bi tħejjija għall-Festa ta’ Corpus Christi li se niċċelebraw il-Ħadd li ġej, għalhekk matul din il-ġimgħa mit-Tnejn sas-Sibt se jkun hawn adorazzjoni kuljum wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Inħeġġukom li min jista’ jattendi jekk mhux kuljum imqar f’xi ġurnata minnhom. Matul din il-ġimgħa il-kappella tal-adorazzjoni tingħalaq fis-7 pm.
  2. Nhar is-Sibt fis-6.10 pm L-Ewwel Għasar ta’ Corpus Christi bis-sehem tal-kor Parrokkjali. Fis-6.30 pm quddiesa u wara adorazzjoni.
  3. Nhar il-Ħadd Festa Solenni ta’ Corpus fis-6.10 pm it-Tieni Għasar bis-sehem tal-kor Parrokkjali, Fis-6.30 pm  quddiesa solenni u wara Barka Sagramentali. Dak inhar inħeġġu l-ġenituri biex iġibu t-tfal li għamlu l-ewwel tqarbina.
  4. Infakkrukom li l-Ħadd li ġej nagħmlu l-ġabra speċjai għall-Festa li se tiġi ċċelebratha fl-4 ta’ Lulju. Il-programm tal-Festa se jkun fil-knisja biss u jibda mill-24 ta’ Ġunju. Aktar il-quddiem se nqassmu programm tal-festa lil kulħadd.
  5. Nitolbu għal ruħ George  Galea u Susanna Bartolo li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieh ta’ dejjem.
  6. Ġejna mitlubin mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika sabiex niġbru d-dettalji ta’ dawk li qed isibu xi diffikulta’ sabiex jirreġistraw għat-tilqima tal-vaċċin. Għalhekk dawk li jixtiequ jistgħu jiġi l-uffiċċju parrokkjali it-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa bejn id-9.00 am u l-10.00 am u kemm jagħtuna d-dettalji pesonali tagħhom u numru ta’ kuntatt. Aħna mbagħad ngħadduhom lid-dipartiment tas-Saħħa li jieħdu ħsieb huma stess li jikkuntattjaw lin-nies.

Tags: No tags

Comments are closed.