Il-Ħadd 24 t’April 2022 – It-Tieni Ħadd tal-Għid – Sena Ċ Festa tal-Ħniena Divina

AVVIŻI 

  1. Illum il-Ħadd, it-Tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina.  Fil-5.30 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika, fis-6.10 pm Għasar kantat u Barka Sagramentali.
  2. Nhar it-Tnejn inkomplu t-tberik tal-Familji: It-Tnejn nbierku Triq Alexander.  Nhar it-Tlieta nbierku triq il-Kappillan Mifsud. L-Erbgħa Triq Schembri, Triq Muscat Azzopardi u Triq Manwel Magri.  Il-Ħamis fid-9.00 am filgħodu Triq Vitale u Dun Edgar Vella. Il-Ġimgħa  filgħaxija Triq Mons. Depiro.
  3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  4. Infakkrukom li matul iż-żmien tal-Għid sal-Pentecoste matul il-ġimgħa, fis-6.00 pm ikollna l-Via Luċis, it-Tlieta, il-Ħamis u s-Sibt, filwaqt li t-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa ikollna r-rużarju. Il-Ħadd fis-6.10 pm ikollna t-talba tal-Għasar kantat.
  5. Fil-weekend li ġej nagħmlu l-ġabra speċjali għall-parroċċa tal-ewwel Ħadd tax-xahar.

Tags: No tags

Comments are closed.