Il-Ħadd 23 ta’ Mejju 2021 – Il-Pentekoste – L-Għid il-Ħamsin

AVVIZI

  1. Nhar il-Ħadd li ġej se tiġi ċċelbrata l-ewwel tqarbina fil-quddiesa tad-9.30 am, għalhekk il-quddiesa tal-11 am tibda fil-11.15 am.
  2. Nhar it-Tnejn ser isir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Preċett fil-Knsija fis-7:00 pm. Dakinhar titla’ l-polza.  
  3. Nhar il- Ħamis fis-5 pm fil-knisja ikun hawn il-qrar għat-tfal ta’ l-Ewwel tqarbina u l-prova.
  4. Nhar Il-Ħamis fis-7.00 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika.
  5. Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Mejju huwa t-33 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja, għalhekk ser nfakkru dan l-anniversarju fil-quddiesa fis-6.30 pm.
  6. Nitolbu għal ruħ Mary Spiteri li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.