Il-Ħadd 20 ta’ Frar 2022 – Is-Seba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

                

Avviżi

  1. Il-Ħamis fis-7.00 pm ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika.
  2. Nhar it-Tlieta 1 ta’ Marzu ser issir ħarġa bil-quddiesa għall-knisja ta’ Baħar iċ-Ċagħaq fejn se jkun hemm ir-relikwa tal-Beatu Carlo Acutis. Wara jkun hemm attivita’ soċjali . Tluq fid-9 am minn fejn il-knisja. Biljetti mingħand il-helpers jew mill-uffiċċju parrokkjali .
  3. Matul din il-ġimgħa qeghdin  inqassmu l-envelopes għall-ewwel ġabra tal-festa, għalkemm għadna ma nafux eżatt kif se tiġi organizzata l-festa esterna;  napprezzaw ħafna l-ġenerożità tagħkom. Nitolbu lid-distributturi tal-fuljett biex jiġbru l-envelopes tat-triq tagħhom mis-sagristija. L-envelopes bl-offerti tistgħu twassluhom fil-knisja jew l-uffiċċju parrokkjali jew fil-kaxxa tal-ittri tad-dar parrokkjali.
  4. Nitolbu għal ruħ ta’ Doris Pisani li mietet matul din il-ġimgħa.  Agħtiha  O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.