Il-Ħadd 19 ta’ Diċembru 2021 – Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent Sena Ċ

  

Avvizi

  1. Nhar It-Tnejn il-quddiesa se tkun bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri. Infakkru t-tfal  biex iġibu xi ħaġa tal-Milied biex iberkuha.
  2. Nhar il-Ħamis ikollna adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  3. Nhar il-Ġimgħa, il-Vġili tal-Milied, filgħaxija jkollna l-quddiesa u wara jsir programm speċjali bis-sehem tat-tfal tal-museum. Fl-10.00 pm tibda il-Velja tal-Milied, kant mill-Kor u t-tfal tal-Mixja Neoketekumenali u l-priedka tat-tifla. Fil-11 pm niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesu’ permezz ta’ Quddiesa Solenni konċelebrata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. Nhar Is-Sibt, Jum il-Milied, il-quddies jkun bħal tal-Ħdud.
  4. Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Diċembru se ssir quddiesa fid-9.00 am bil-priedka tat-tifla li tkun saret lejliet il-Milied. Mistiedna speċjali l-anzjani tal-parroċċa. Wara nieħdu xi  ħaġa flimkien fis-sala parrokkjali.
  5. Matul dawn il-ġranet qed nqassmu l-envelop ta’ l-Istrina għall-parroċċa biex tgħinu kif tistgħu fl-ispejjeż tal-parroċċa. Minħabba r-ristrizzjonijiet li hawn mhux se jinġabru mill-helpers tagħna imma nitolbukom biex igġibuhom fil-knisja jew l-uffiċċju jew tibgħatuhom ma xi ħadd ta’ fiduċja. 
Tags: No tags

Comments are closed.