Il-Ħadd 17 t’April 2022 – L-Għid il-Kbir

Avviżi

Infakkru li matul iż-żmien tal-Għid sal-Pentecoste matul il-ġimgħa, fis-6.00 pm ikollna l-Via Luċis, it-Tlieta, il-Ħamis u s-Sibt, filwaqt li t-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa ikollna r-rużarju. Il-Ħadd fis-6.10 pm ikollna t-talba ta’ l-Għasar kantat.

Għada t-Tnejn fil-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna magħna persuni bi bżonnijiet speċjali. Wara l-quddiesa se tingħatalhom figolla kull wieħed.

Nhar it-Tnejn  ħa jkompli t-tberik tal-Familji: It-Tnejn  inbierku Pjazza Kappillan Muscat u Triq il-Fatati. Nhar It-Tlieta. nbierku l-familji fi Triq Vincenzo Bugeja. Nhar l-Erbgħa  t-tberik ikun fi Triq Wenzu Mallia u Triq Kappillan Valletta. Il-Ħamis filgħodu Triq il-Kunċizzjoni u Triq Pawlu Burlo’.  Il-Ġimgħa filgħaxija nbierku Triq Qrejten.  It-Tberik filgħodu jibda fid-9.00 am u filgħaxija  jibda fl-4.30 pm.

Nhar il-Ħamis se jkun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

Nhar il-Ħadd huwa t-Tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina.  Fil-5.30 pm tibda l-Adorazzjoni, fis-6.10 pm ikollna l-Għasar kantat u Barka Sagramentali. Wara quddiesa fis-6.30 pm.

Il-Caritas qed tiġbor għajnuna għall-Ukraina nhar is-Sibt 23 ta’ April bejn 1 pm u 7pm fil-parroċċi ta’ Pembroke – Marsaskala – Mqabba – Qawra – Naxxar . Fin-notice board hemm x’għandhom bżonn. Affarijiet mhux fil-lista ma jiġux aċċettati

Nitolbu għal ruħ Mary Camilleri li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.